HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lasteaed Neeme Mudila arengukava kinnitamine

Lasteaed Neeme Mudila arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Jõelähtme Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2018, 60

  Lasteaed Neeme Mudila arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 07.03.2018 nr 4

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lg 3 ja Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määruse nr 71 ”Jõelähtme valla põhimäärus” § 34 lg 9 alusel.

  § 1.   Kinnitada Lasteaed Neeme Mudila arengukava aastateks 2018-2022 vastavalt lisale.

  Andrus Umboja
  vallavanem

  Leho Kure
  vallasekretär

  Lisa Lasteaed Neeme Mudila arengukava 2018-2022

  /otsingu_soovitused.json