ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2019, 6

Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

Vastu võetud 28.02.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 vastavalt lisadele.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 30.05.2013 määrus nr 14 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine” ja Rakke Vallavolikogu 14.08.2013 määrus nr 6 „Rakke valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2024“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 (arengukava kaartidega on võimalik tutvuda Väike-Maarja valla koduleheküljel).

/otsingu_soovitused.json