Teksti suurus:

Viljandi Linnavolikogu 29.05.2014 määruse nr 14 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2019, 9

Viljandi Linnavolikogu 29.05.2014 määruse nr 14 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 28.02.2019 nr 42

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi põhiseaduse § 28, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 5 ja huvikooli seaduse § 23 lõike 1 alusel.

§ 1.   Muuta Viljandi Linnavolikogu 29.05.2014 määruse nr 14 „Viljandi linna huvikoolide õppetasu maksmise ja õppetasu soodustuse andmise kord“ § 5 lõike 3 sõnastust järgmiselt: „Käesoleva korra § 2 lõige 5 kehtib tagasiulatuvalt alates 01.01.2019 kuni 31.12.2019.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json