Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Järva valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Järva valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Järva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2019, 56

  Järva valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 28.02.2019 nr 4

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Järva valla 2019. aasta eelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jüri Ellram
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Järva valla 2019. aasta eelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json