Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mustvee valla 2019. aasta eelarve kinnitamine

Mustvee valla 2019. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2019, 61

Mustvee valla 2019. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 06.03.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse tuginedes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõikele 2, Mustvee valla põhimääruse § 38 ja § 39, Mustvee valla finantsjuhtimise korrale ja vallavalitsuse poolt esitatud eelarve projektile.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Mustvee valla 2019 aasta eelarve vastavalt käesoleva määruse lisale järgmiselt:
  1) põhitegevuse tulude eelarve summas 7 939 412 €;
  2) põhitegevuse kulude eelarve summas 7 871 106 €;
  3) investeerimistegevuse eelarve summas -3 429 482 €;
  4) finantseerimistegevus summas 1 975 179;
  5) likviidsete varade muutus summas -1 385 997 €;
  6) KP vaba jääk 31.12.2018. a 687 620,70 €.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Aivar Saarela
vallavolikogu esimees

Lisa Mustvee valla 2019. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json