Teksti suurus:

Kambja Vallavolikogu 15.08.2019 määruse nr 60 „Kambja valla ühisveevärgi -ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 – 2031“ muutmine

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2021, 17

Kambja Vallavolikogu 15.08.2019 määruse nr 60 „Kambja valla ühisveevärgi -ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 – 2031“ muutmine

Vastu võetud 25.02.2021 nr 94

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Kambja Vallavolikogu 15.08.2019 määrusega nr 60 kinnitatud „Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 – 2031“ Lisa 12. „Külitse aleviku perspektiivise ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonna kaart“ kinnitatakse uues redaktsioonis (lisatud).

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
volikogu esimees

Lisa Lisa 12. Külitse aleviku perspektiivise ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonna kaart

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json