ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 - 2031

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 - 2031 - sisukord
  Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.10.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2021, 28

  Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 - 2031

  Vastu võetud 15.08.2019 nr 60
  RT IV, 22.08.2019, 1
  jõustumine 25.08.2019

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  25.02.2021RT IV, 09.03.2021, 1712.03.2021

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 2 alusel.

  § 1.   Kinnitatakse Kambja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 – 2031 vastavalt lisale.

  § 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Lisa Kambja valla ÜVK arendamise kava aastateks 2019 - 2031

  Lisa * arengukava lisad asuvad Kambja valla veebilehel ja vallavalitsuses
  [RT IV, 09.03.2021, 17 - jõust. 12.03.2021]

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json