Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

2021. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2021, 35

2021. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Vastu võetud 21.10.2020 nr 30
RT IV, 29.10.2020, 1
jõustumine 01.01.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.03.2021RT IV, 09.03.2021, 1112.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord” § 10 lg 2 alusel

§ 1.    Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

  Määrusega kehtestatakse 2021. aastaks alljärgnevad mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused:
  1) mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused (lisa 1);
  2) linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 2);
  3) ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 3);
  4)
[kehtetu -RT IV, 09.03.2021, 11 - jõust. 12.03.2021]
  5) keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 5);
  6) kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 6);
  7) turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 7);
  8) linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 8);
  9) sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 9);
  10)
[kehtetu -RT IV, 09.03.2021, 11 - jõust. 12.03.2021]
  11) spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 11);
  12) Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 12);
  13) linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 13);
  14) tervisedenduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 14).
  15) hariduse ja noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 15).
[RT IV, 09.03.2021, 11 - jõust. 12.03.2021]

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Lisa 1 Mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused
[RT IV, 15.12.2020, 1 - jõust. 18.12.2020]

Lisa 2 Linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 3 Ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 4 Haridusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
[Kehtetu - RT IV, 09.03.2021, 11 - jõust. 12.03.2021]

Lisa 5 Keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 6 Kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 7 Turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 8 Linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 9 Sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 10 Noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
[Kehtetu - RT IV, 09.03.2021, 11 - jõust. 12.03.2021]

Lisa 11 Spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 12 Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 13 Linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Lisa 14 Tervisedenduse valdkonna toetuse määramise lisatingimused

Lisa 15 Hariduse ja noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
[RT IV, 09.03.2021, 11 - jõust. 12.03.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json