Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla 2021. a eelarve

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2021, 41

Põhja-Sakala valla 2021. a eelarve

Vastu võetud 25.02.2021 nr 127
, rakendatakse alates 01.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2, Põhja-Sakala valla põhimääruse § 41 ning Põhja-Sakala valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra § 6 lõike 8 alusel.

§ 1.   Põhja-Sakala valla 2021. aasta eelarve

  Kinnitada Põhja-Sakala valla 2021. aasta eelarve mahuga 20 263 467 eurot, mis sisaldab põhitegevuse tulusid, põhitegevuse kulusid, investeerimistegevust, finantseerimistegevust ja likviidsete varade muutust vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2021.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Eelarve

Lisa 2 Seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json