HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkondade määramine

Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkondade määramine - sisukord
Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.07.2023, 64

Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkondade määramine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 9
RT IV, 08.06.2021, 4
jõustumine 11.06.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.02.2022RT IV, 09.03.2022, 912.03.2022
29.06.2023RT IV, 06.07.2023, 3009.07.2023

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lg 2 punkti 1 ja “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.   Teeninduspiirkondade määramine

  (1) Määrata Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonnad külade kaupa lastele, kes saavad jooksva õppeaasta 1. oktoobriks 3-aastaseks kuni koolikohustuse täitma asumiseni, järgmiselt:
  1) Riisipere Lasteaed – Riisipere alevik, Aude, Jaanika, Madila, Munalaskme, Mustu, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Kivitammi, Nurme, Tabara, Siimika, Turba alevik, Ellamaa, Lehetu, Lepaste, Viruküla;
[RT IV, 06.07.2023, 30 - jõust. 09.07.2023]
  2) Turba Kool – Riisipere alevik, Aude, Jaanika, Madila, Munalaskme, Mustu, Odulemma, Vilumäe, Ürjaste, Kivitammi, Nurme, Tabara, Siimika, Turba alevik, Ellamaa, Lehetu, Lepaste, Viruküla;
[RT IV, 06.07.2023, 30 - jõust. 09.07.2023]
  3) Kernu Põhikool – Haiba, Kernu, Kirikla, Kohatu, Kustja, Metsanurga, Mõnuste;
  4) Ruila Põhikool – Allika, Hingu, Kaasiku, Kabila, Kibuna, Laitse, Metsanurga, Muusika, Pohla, Ruila, Vansi;
  5) Saue lasteaed Midrimaa – Saue linn, Aila, Jõgisoo küla Keila jõest põhja pool asuv osa, Valingu, Vanamõisa;
  6) Laagri Lasteaed – Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha, Alliku, Laagri, Koidu;
  7) Tuleviku Lasteaed – Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha, Alliku, Laagri, Koidu;
  8) Veskitammi Lasteaed – Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha, Alliku, Laagri, Koidu;
  9) Nõlvaku Lasteaed – Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha, Alliku, Laagri, Koidu;
  10) Ääsmäe Lasteaed – Koppelmaa, Maidla, Pällu, Pärinurme, Jõgisoo küla Keila jõest lõuna poole jääv osa, Tagametsa, Tuula, Ääsmäe, Metsanurga, Muusika.
  11) Kotka Lasteaed - kogu Saue valla territoorium.
[RT IV, 08.06.2021, 4 - jõust. 01.09.2022]

  (2) Määrata Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonnaks 1,5 kuni jooksva aasta 1. oktoobriks 3-aastaseks saavatele lastele kogu Saue valla territoorium.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist, välja arvatud lõike 1 punkt 11, mis jõustub 1. septembril 2022.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json