HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Koosa Lasteaia arengukava 2021-2024 kinnitamine

Koosa Lasteaia arengukava 2021-2024 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Peipsiääre Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.03.2022
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 09.03.2022, 41

  Koosa Lasteaia arengukava 2021-2024 kinnitamine

  Vastu võetud 22.02.2022 nr 7

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3, Peipsiääre Vallavolikogu 22.08.2018 määruse nr 40 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 5 lõike 4 ja Vara Vallavolikogu määruse 19.09.2012 nr 9 „Koosa Lasteaia põhimäärus“ § 9 lõike 3 alusel.

  § 1.   Kinnitada Koosa Lasteaia arengukava aastateks 2021-2024 vastavalt lisale viieteistkümnel lehel.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Aleksandr Širokov
  vallavanem

  Jekaterina Aader
  vallasekretär

  Lisa Koosa Lasteaia arengukava 2021-2024

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json