Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Türi Raamatukogus teavikute kojulaenutamisel tagatise võtmise ja tagastamise kord

Väljaandja:Türi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 72

Türi Raamatukogus teavikute kojulaenutamisel tagatise võtmise ja tagastamise kord

Vastu võetud 28.08.2007 nr 7
RT IV, 15.02.2013, 87
jõustumine 31.08.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2013RT IV, 09.04.2013, 212.04.2013
22.03.2016RT IV, 29.03.2016, 4701.04.2016

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 15 lõike 5¹ ja kultuuriministri 12. juuli 2004 määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ § 14¹ lõike 6 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 47 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Türi Raamatukogust (edaspidi raamatukogu) teavikute kojulaenutamisel tagatise määramise alused ning tagatise võtmise ja tagatise tagasi maksmise kord.

§ 2.  Tagatise määramise alused

 (1) Tagatise maksmise kohustuse võib määrata lugejale, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri alusel ei ole Türi vald, kuid kes soovib raamatukogust teavikuid koju laenutada. Kui lugeja elukoht Eesti rahvastikuregistris ei ole Türi vald, kuid lugeja tegelikult elab Türi vallas ja tema elukoht on raamatukogule teada, võib lugejalt teaviku kojulaenutamisel tagatist võtta.

 (2) Tagatise maksmise kohustuse võib määrata lugejale, kes soovib koju laenutada väärtuslikku teavikut.

§ 3.  Tagatise suurus

 (1) Tagatise suuruseks on üldjuhul teaviku soetamisväärtus, kuid mitte vähem kui 3,5 eurot teaviku kohta.

 (2) Väärtuslikule teavikule võib määrata soetamisväärtusest suurema tagatise, kuid mitte suuremas summas kui 150 eurot teaviku kohta.
[RT IV, 09.04.2013, 2 - jõust. 12.04.2013]

§ 4.  Tagatise võtmine

 (1) Tagatise maksmise kohustuse ning tagatise suuruse otsustab raamatukogu direktor või raamatukoguhoidja.

 (2) Otsuse maksta tagatist teeb tagatise määraja suuliselt.

 (3) Tagatise maksmise kohta koostab tagatise määraja kahes eksemplaris kviitungi, millest üks antakse lugejale ja teine jääb raamatukogule.

§ 5.  Tagatise tagasimaksmine

 (1) Teaviku tagastamisel esitab lugeja tagatise maksmise kohta antud kviitungi, mille alusel makstakse lugejale tagatisraha tagasi.

 (2) Juhul, kui lugeja on teavikut rikkunud või jätnud määratud tähtajaks tagastamata, makstakse lugejale tagatis tagasi pärast kahjunõuete rahuldamist või arvestatakse kahjuhüvitise osamaksuks.

§ 6.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. septembrist 2007. a.

§ 7.  Määruse avalikustamine
[Kehtetu - RT IV, 29.03.2016, 47 - jõust. 01.04.2016]

/otsingu_soovitused.json