Teksti suurus:

Märjamaa valla 2013. aasta alaeelarved

Märjamaa valla 2013. aasta alaeelarved - sisukord
  Väljaandja:Märjamaa Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
  Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2013, 22

  Märjamaa valla 2013. aasta alaeelarved

  Vastu võetud 26.03.2013 nr 3

  Määrus kehtestatakse Märjamaa valla põhimääruse § 63 ja Märjamaa vallavolikogu 19.03.2013.a määrusega nr 108 kinnitatud “Märjamaa valla 2013. aasta eelarve” alusel.

  § 1.   Kinnitatakse Märjamaa valla 2013. aasta alaeelarved vastavalt lisale.

  § 2.   Määratakse põhitegevuse tulude ja – kulude, investeerimistegevuse ning finantseerimistegevuse eest vastutavad ametnikud ning hallatavate asutuste juhid vastavalt lisale.

  § 3.   Vastutavad ametnikud ja hallatavate asutuste juhid kinnitavad oma vastutusalasse kuuluvad kuludokumendid allkirja ja kuupäeva lisamisega.

  § 4.   Kulutusi on lubatud teha ainult kinnitatud alaeelarvete piires.

  § 5.   Põhitegevuse tulude alalaekumise korral finantseerib vallavalitsus esmajärjekorras personalikulud ja perioodilised majandamiskulud, vähendades või ära jättes inventari soetamise, remondi ja muude kulude osas vahendite eraldamise.

  § 6.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Eero Plamus
  Vallavanem

  Maigi Linna
  vallasekretär

  Lisa Märjamaa valla 2013.aasta alaeelarved

  /otsingu_soovitused.json