Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskiri koos Nõva valla eritingimustega

Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskiri koos Nõva valla eritingimustega - sisukord
  Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.07.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2013, 48

  Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskiri koos Nõva valla eritingimustega

  Vastu võetud 15.03.2013 nr 8

  Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 71 lõige1, pakendiseaduse § 15 lõige 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 1 ja § 22 lõige 1 punkt 365 alusel.

  § 1.   Kinnitada ja kohaldada Nõva valla haldusterritooriumil alates 01.06.2013.aastast Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskiri (Lisa 1) koos Nõva valla eritingimustega (Lisa 2).

  § 2.   Tunnistada alates 01.06.2013.aastast kehtetuks Nõva Vallavolikogu 03.08.2011.a määrus nr 8 "Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskirja kehtestamine koos lisatingimustega Nõva valla kohta".

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Kalle Saar
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Lääne maakonna omavalitsuste jäätmehoolduseeskiri

  Lisa 2 Nõva valla eritingimused

  /otsingu_soovitused.json