Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Viimsi valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2020 vastuvõtmine

Viimsi valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2020 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2015, 8

  Viimsi valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2020 vastuvõtmine

  Vastu võetud 31.03.2015 nr 6

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 ja „Viimsi valla põhimääruse“ § 106 lõigete 6, 7 ja 8 alusel.

  § 1.  Võtta vastu „Viimsi valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2020“ (lisatud määrusele 24-l lehel).

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 21.01.2014 määrus nr 4 „Viimsi valla eelarvestrateegia aastateks 2015 – 2020 vastuvõtmine“.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Priit Robas
  Vallavolikogu esimees

  Lisa - Viimsi valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2020