Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Viimsi valla territooriumil paiknevate kalmistute hauaplatsi kasutamise lepingu tingimuste ning hauaplatside eraldamise ja kasutamisega seotud dokumentide vormide kehtestamine

Viimsi valla territooriumil paiknevate kalmistute hauaplatsi kasutamise lepingu tingimuste ning hauaplatside eraldamise ja kasutamisega seotud dokumentide vormide kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2015, 32

  Viimsi valla territooriumil paiknevate kalmistute hauaplatsi kasutamise lepingu tingimuste ning hauaplatside eraldamise ja kasutamisega seotud dokumentide vormide kehtestamine

  Vastu võetud 27.03.2015 nr 10

  Määrus kehtestatakse lähtudes eesmärgist luua Viimsi valla kalmistute ühtne ja terviklik dokumentide korraldamine ning „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 2, „Kalmistuseaduse“ § 6 lõike 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 10.04.2012 määruse nr 10 „Viimsi valla kalmistute kasutamise eeskiri“ § 7 lõike 1 alusel.

  § 1.   Määrusega kehtestatakse olemasoleva hauaplatsi kasutamise lepingu taotluse vorm vastavalt Lisale 1, hauaplatsi kasutamislepingu taotluse vorm vastavalt Lisale 2, hauaplatsi kasutamise lepingu vorm vastavalt Lisale 3 ja hauaplatsi kasutamise lepingu tingimused vastavalt Lisale 4.

  § 2.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Jan Trei
  vallavanem

  Kristi Tomingas
  vallasekretär

  Lisa 1 Taotlus olemasoleva hauaplatsi kasutuslepingu sõlmimiseks

  Lisa 2 Taotlus hauaplatsi kasutuslepingu sõlmimiseks

  Lisa 3 Hauaplatsi kasutamise leping

  Lisa 4 Hauaplatsi kasutamise lepingu tingimused

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json