Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord - sisukord
  Väljaandja:Toila Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2016, 68

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

  Vastu võetud 16.06.2010 nr 6
  RT IV, 04.09.2012, 10
  jõustumine 21.06.2010

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  23.03.2016RT IV, 09.04.2016, 2412.04.2016

  Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 alusel.
  [RT IV, 09.04.2016, 24 - jõust. 12.04.2016]

  § 1.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks, arendamiseks ja toimetulekut soodustavate kulude katteks, sealhulgas:


  1. Raske või sügava puudega lastele isikliku abistaja või tugiisiku teenuse pakkumiseks.
  2. Raske või sügava puudega lastele hooldajateenuse pakkumiseks.
  3. Institutsionaalsel hoolekandel oleva raske või sügava puudega lapse vanemale oma osaluse hüvitamiseks.
  4. Raske ja sügava puudega laste intervallhoolduse korraldamiseks.
  5. Raske või sügava puudega laste transportimiseks haridusasutusse või rehabilitatsiooniplaani täitmiseks raviasutusse.
  6. Raske või sügava puudega lapse saatjale transpordikulude kompenseerimiseks sõiduks õppeasutusse, lasteaeda, rehabilitatsiooniasutusse.
  7. Raske või sügava puudega lastega peredele psühholoogiliseks nõustamiseks ning laste teraapiaks, massaažiks, füsioteraapiaks ja logopeedilise abi pakkumiseks.
  8. Raske ja sügava puudega lastele ravimite ja abivahendite maksumuse kompenseerimiseks.
  9. Raske või sügava puudega lastega peredele toimetuleku koolitusel osalemise kulude katmiseks (transport, majutus, koolitus jms).
  10. Raske või sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetuleku soodustamiseks vajalike muude teenuset osutamiseks.
  11. Raske või sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks.

  § 2.  Eelarve aasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise aasta eelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks ning toimetulekut soodustavate toetuste maksmiseks.

  § 3.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuste rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja selle kasutamise üle peab arvestust vallavalitsuse sotsiaalspetsialist.

  § 4.  Määrus jõustub 21. juunil 2010.a.