HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kärla Lasteaia arengukava kinnitamine

Väljaandja:Lääne-Saare Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2016, 112

Kärla Lasteaia arengukava kinnitamine

Vastu võetud 29.03.2016 nr 4

Määrus antakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 ja Lääne- Saare Vallavolikogu 24.03.2015 määruse nr 32 „Arengukava koostamise ja menetlemise kord“ § 11 lõige 4 alusel

§ 1.  Kärla Lasteaia arengukava kinnitamine


Kinnitada Kärla Lasteaia arengukava 2016-2019 vastavalt lisale

§ 2.  Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Tiina Luks
Vallavanem

Andrus Lulla
Vallasekretär

Lisa Kärla Lasteaia arengukava