Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2019, 3

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 03.04.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lg 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Põhja-Sakala vallas moodustatakse 6 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 - Vallamaja, Kõo küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 - Tipu tn 1, Kõpu alevik, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 – Põllu tn 4, Olustvere alevik, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond;
 4) valimisjaoskond nr 4 - Pärnu tn 4, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond;
 5) valimisjaoskond nr 5
- Vastemõisa rahvamaja, Vastemõisa küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond (valimispäev, esimene ja teine eelhääletamise päev);
- Sürgavere tee 11, Sürgavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond (kolmas eelhääletamise päev);
 6) valimisjaoskond nr 6 - Kauba tn 1, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 1;
 2) valimisjaoskond nr 2;
 3) valimisjaoskond nr 4;
 4) valimisjaoskond nr 6.

§ 4.  Valimisjaoskond Põhja-Sakala valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Põhja-Sakala valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 4.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Põhja-Sakala Vallavalitsuse 9. jaanuari 2019 määrus nr 1 „Valimisjaoskondade moodustamine“.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Tõnu Aavasalu
Vallavanem

Veronika Ling
Vallasekretär

Lisa Jaoskondade piirid