HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põltsamaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2020, 8

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 06.04.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub Põltsamaa valla haldusterritooriumil, samuti põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõigetes 4, 5 ja 6 nimetatud isikutele.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) elukohajärgne kool on käesolevas määruses Põltsamaa Vallavalitsuse poolt isikule määratav elukohajärgne munitsipaalkool;
  2) isik on koolikohustuslik isik, kelle Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht asub Põltsamaa valla haldusterritooriumil, samuti põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõigetes 4, 5 ja 6 nimetatud isik, kelle elukoht on Põltsamaa vald.

  (2) Põltsamaa vald tagab igale isikule, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri andmete põhjal on Põltsamaa vald, võimaluse omandada põhiharidus Põltsamaa valla munitsipaalkoolis.

§ 3.   Elukohajärgse kooli määramine

  (1) Isikule elukohajärgse kooli määramisel arvestab vallavalitsus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõikes 1 sätestatud asjaoludega.

  (2) Isiku elukohajärgseks kooliks on:
  1) Adavere Põhikool, kui tema rahvastikuregistri järgne elukoht on Adavere alevikus, Kalme külas, Pilu külas, Pudukülas või Puiatu külas;
  2) Aidu Lasteaed-Algkool 1.-4. klassini ja Lustivere Põhikool 5.-9. klassini, kui tema rahvastikuregistri järgne elukoht on Aidu külas, Kauru külas, Kose külas, Kõpu külas, Lahavere külas, Nurga külas, Tapiku külas, Tõivere külas või Vägari küla;
  3) Esku-Kamari Kool 1.-6. klassini ja Põltsamaa Ühisgümnasium 7.-9. klassini, kui tema rahvastikuregistri järgne elukoht on Esku külas, Lebavere külas, Nõmavere külas, Rõstla külas, Räsna külas, Vitsjärve külas või Võisiku külas;
  4) Lustivere Põhikool, kui tema rahvastikuregistri järgne elukoht on Kaavere külas, Kalikülas, Lustivere külas, Neanurme külas, Pudivere külas, Sulustvere külas või Tõrenurme külas;
  5) Pisisaare Algkool 1.-6. klassini ja Põltsamaa Ühisgümnaasium 7.-9. klassini, kui tema rahvastikuregistri järgne elukoht on Arisvere külas, Kalana külas, Kõrkkülas, Loopre külas, Luige külas, Mõisakülas, Mõrtsi külas, Pajusi külas, Pisisaare külas, Sopimetsa külas, Uuevälja külas, Vorsti külas või Väljataguse külas;
  6) Puurmani Mõisakool, kui tema rahvastikuregistri järgne elukoht on Altnurga külas, Jürikülas, Kirikuvalla külas, Kursi külas, Laasme külas, Pikknurme külas, Puurmani alevikus, Tammiku külas või Tõrve külas;
  7) Põltsamaa Ühisgümnaasium, kui tema rahvastikuregistri järgne elukoht on Alastvere külas, Annikvere külas, Kablakülas, Kamari alevikus, Kuningamäe külas, Mõhkülas, Mällikvere külas, Pauastvere külas, Põltsamaa linnas, Umbusi külas, Võhmanõmme külas või Väike-Kamari külas.

  (3) Kui isik või tema seadusjärgne esindaja ei soovi isiku hariduse omandamist elukohajärgses koolis, on isikul õigus ja võimalus vabade kohtade olemasolul asuda õppima tema poolt soovitud koolis.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Pajusi Vallavalitsuse 20.04.2011 määrus nr 2 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Põltsamaa Linnavalitsuse 21.03.2011 määrus nr 1 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Möldri
vallavanem

Janne Veski
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json