HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli arengukava kinnitamine

J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli arengukava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Tartu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 09.04.2021, 9

J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli arengukava kinnitamine

Vastu võetud 08.04.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2 ja Tartu Vallavolikogu 28.11.2019 määruse nr 27 „Tartu valla arengudokumentide koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord“ § 20 alusel.

§ 1.   J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli arengukava kinnitamine

  Kinnitada J. V. Veski nimelise Maarja-Magdaleena Põhikooli arengukava aastateks 2021–2025 vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jarno Laur
Vallavanem

Eve Kallas
Vallasekretär

Lisa Arengukava

/otsingu_soovitused.json