Teksti suurus:

Leisi vallavolikogu 16.12.2003 määruse nr 22 "Leisi valla avaliku korra eeskirja, heakorra- ja kaevetööde eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Leisi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2014, 1

Leisi vallavolikogu 16.12.2003 määruse nr 22 "Leisi valla avaliku korra eeskirja, heakorra- ja kaevetööde eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 21.04.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 361, p 362 alusel.

§ 1.   Leisi vallavolikogu 16.12.2003 määruses nr 22 "Leisi valla avaliku korra eeskirja, heakorra- ja kaevetööde eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine" tehakse järgmised muudatused:

  1) määruse pealkirja muudetakse ning sõnastatakse see järgmiselt:
"Leisi valla heakorra- ja kaevetööde eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine";

  2) määruse preambulat muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
"Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 361 ning p 362 alusel.";

  3) määruse punkt 1 ja Lisa "Avaliku korra eeskiri" tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub 1. juulist 2014.

Andrus Kandima
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json