Teksti suurus:

Viimsi Vallavalitsuse 20.12.2013 määruse nr 24 "Leppneeme - Kelnase parvlaevaliini piletihindade kehtestamine" muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.05.2014
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2014, 9

Viimsi Vallavalitsuse 20.12.2013 määruse nr 24 "Leppneeme - Kelnase parvlaevaliini piletihindade kehtestamine" muutmine

Vastu võetud 25.04.2014 nr 11

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lõike 1, "Ühistranspordiseaduse" § 5 lõike 1 punkti 9 ning Viimsi Vallavolikogu 9. oktoobri 2007. a otsuse nr 88 "Ühistranspordiseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine avaliku laevaliiniveo korraldamiseks Viimsi valla haldusalas olevate saartega" alusel:

§ 1.   Viimsi Vallavalitsuse 20.12.2013.a määruses nr 24 "Leppneeme - Kelnase parvlaevaliini piletihindade kehtestamine" tehakse järgmine muudatus:

  paragrahvi 2 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"Üleveo tasust on vabastatud Prangli kauplust, Prangli avalike toitlustusasutusi ja kooli teenindavad sõidukid, Prangli püsielanike, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Prangli saar, tellimusel kaubaveoteenuseid osutatavad sõidukid ning Viimsi vallavalitsuse tellimusel vedusid teostavad sõidukid."

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Alvar Ild
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json