Keskkond ja heakordHeakord

KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Leisi valla heakorra- ja kaevetööde eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Leisi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2014, 35

Leisi valla heakorra- ja kaevetööde eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine
[RT IV, 09.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

Vastu võetud 16.12.2003 nr 22
RT IV, 06.11.2013, 22
jõustumine 01.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.04.2014RT IV, 09.05.2014, 101.07.2014

Määrus kehtestatkse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 36¹ ning 36² alusel.
[RT IV, 09.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

1.
[Kehtetu - RT IV, 09.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]


2. Kinnitada Leisi valla heakorra- ja kaevetööde eeskiri (lisatud).


3. Kinnitada koerte ja kasside pidamise eeskiri Leisi vallas (lisatud).


4. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


5. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Lisa Avaliku korra eeskiri
[Kehtetu - RT IV, 09.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

Lisa Heakorra- ja kaevetööde eeskiri

Lisa Koerte ja kasside pidamise eeskiri

/otsingu_soovitused.json