Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Huvide deklareerimine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2014, 60

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Huvide deklareerimine

Vastu võetud 10.04.2013 nr 14
RT IV, 18.04.2013, 17
jõustumine 21.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.04.2014RT IV, 09.05.2014, 4112.05.2014

Määrus kehtestatakse „Korruptsioonivastane seadus“ § 13 lg 1 p-de 11, 13, 14 ja 15 ning § 15 lg 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega määratakse kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (deklarandid) ning deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseis.

§ 2.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama järgmised deklarandid: linnavolikogu liige, linnavalitsuse liige ja linna ametiasutuse juht.

  (2) Deklaranti teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel.

  (3) Deklarantide ja deklaratsioone kontrolli teostava komisjoni kohta esitab huvide deklaratsioonide registrile andmed:
  1) volikogu referent,
  2) linnasekretär.
[RT IV, 09.05.2014, 41 - jõust. 12.05.2014]

§ 3.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vajadust mööda ning süüteokahtluse korral.

  (2) Määrata deklaratsioonide kontrolli teostavaks komisjoniks linnavolikogu alatine revisjonikomisjon.
[RT IV, 09.05.2014, 41 - jõust. 12.05.2014]

  (3) Deklaratsiooni kontrollival komisjoniliikmel on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) 2013. aastal kohaldatakse majanduslike huvide deklareerimisele enne 1. aprilli 2013 kehtinud korruptsioonivastane seadus (RT I 1999, 16, 276) §-des 7–15, 16 ja 18 ning Võru Linnavolikogu õigusaktides sätestatut.

  (2) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2013.

/otsingu_soovitused.json