Keskkond ja heakordHeakord

KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Jõgeva linna avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2018, 36

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Jõgeva linna avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 19.12.2002 nr 12
jõustumine 01.01.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.11.2011RT IV, 24.01.2012, 701.01.2012
22.11.2018RT IV, 29.11.2018, 702.12.2018

Võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” paragrahvi 22 lõike 1 punktid 361, 362 ja 363 ning lähtudes Jõgeva Linnavalitsuse ettepanekust, Jõgeva Linnavolikogu m ä ä r a b :


1. Kehtestada:
1.1. [Kehtetu - jõust. 01.01.2012];
1.2. Jõgeva linna heakorra eeskiri vastavalt lisale 2;
1.3. [Kehtetu - jõust. 02.12.2018].
2. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]
3. Määrus jõustub 01. jaanuaril 2003. a.

Lisa 1 Jõgeva linna avaliku korra eeskiri
[Kehtetu - RT IV, 24.01.2012, 7 - jõust. 01.01.2012]

Lisa 2 Jõgeva linna heakorra eeskiri

Lisa 3 Jõgeva linnas koerte ja kasside pidamise eeskiri
[Kehtetu - RT IV, 29.11.2018, 7 - jõust. 02.12.2018]