Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kadrina valla jäätmekava aastateks 2014-2020 kehtestamine

Kadrina valla jäätmekava aastateks 2014-2020 kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2014, 65

  Kadrina valla jäätmekava aastateks 2014-2020 kehtestamine

  Vastu võetud 30.04.2014 nr 8

  Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõikest 1, paragrahvi 22 lõike 1 punktist 364, jäätmeseaduse paragrahvidest 39, 42, 43, 55 ja paragrahvi 59 lõikest 1 ning arvestades Lääne-Viru maavanema ja Keskkonnaameti ettepanekuid Kadrina Vallavolikogu

  § 1.   Kehtestada Kadrina valla jäätmekava aastateks 2014-2020 vastavalt käesoleva määruse lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 2008. aasta 25. juuni määrusega nr 82 kinnitatud Kadrina valla jäätmekava aastateks 2008-2013.

  § 3.   Avaldada käesolev määrus valla koduleheküljel.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaanus Reisner
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Kadrina valla jäätmekava 2014-2020

  /otsingu_soovitused.json