Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Spordivaldkonna parimate tunnustamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Audru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2017, 15

Spordivaldkonna parimate tunnustamise kord

Vastu võetud 20.04.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib valla parimate sportlaste, võistkondade, treenerite ja spordielu edendajate iga-aastast tunnustamist.

§ 2.   Spordivaldkonna parimate tunnustamise kategooriad

  Spordivaldkonna aasta parimate tunnustamise kategooriad on:
  1) parim neiu;
  2) parim noormees;
  3) parim naine;
  4) parim mees;
  5) parim veteransportlane;
  6) aasta üllataja;
  7) parim võistkond;
  8) aasta treener;
  9) aasta spordielu toetaja.

§ 3.   Kandidaatide esitamine ja tunnustuse määramine

  (1) Kandidaate § 2 nimetatud kategooriates tunnustuse saamiseks võivad esitada kõik isikud esitades ettepaneku Audru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) 15. jaanuariks.

  (2) Paragrahvi 2 punktide 1-6 kategooriates saab kandidaadiks esitada isiku, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Audru vallas ning § 2 punkti 7 kategoorias isiku, kelle asu- või tegevuskoht on Audru vallas.

  (3) Kategooria aasta parimaks tunnistatakse kandidaat, kes on:
  1) saavutanud rahvusvahelistel, vabariiklikel või maakondlikel meistrivõistlustel märkimisväärseid tulemusi;
  2) esindanud valda vabariiklikel või maakondlikel spordivõistlustel;
  3) arendanud, edendanud või toetanud spordivaldkonda.

  (4) Esitatud ettepanekute alusel selgitab volikogu kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjon välja kategooriate parimad ja esitab kinnitamiseks vallavalitsusele. Komisjonil on õigus otsuse tegemiseks kaasata eksperte.

  (5) Iga kategooria parima kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (6) Iga kategooria parimale antakse valla tänukiri ja meene, mis antakse üle valla sportlaste- ja isetegevuslaste tunnustamise üritusel.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Audru Vallavalitsuse 31. jaanuar 2013 määrus nr 1 „Valla parimate sportlaste, võistkondade, treenerite ja spordielu edendajate tunnustamine“.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Siim Suursild
vallavanem

Katri Pruul
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json