HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.05.2018, 6

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lg 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Väike-Maarja valla üldhariduskoolide õpilaste koolilõuna kulude katmine riigi- ja vallaeelarve vahenditest.

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse valla koolide õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.

  (2) Kui koolilõuna maksumus ületab riigi poolt antava toetuse, kaetakse vahe valla eelarvest.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rakke Vallavolikogu 24.04.2014 määrus nr 7 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json