Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2015
Avaldamismärge:RT IV, 09.06.2015, 4

Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" muutmine

Vastu võetud 03.06.2015 nr 20
jõustumine 01.07.2015

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2 ja § 10 lg 2 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruses nr 55 „Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse sõnad „ehitusseaduse § 70 lg 3" sõnadega „ehitusseadustiku § 141 p 1" ja sõnad „liiklusseaduse § 263 lg 2" sõnadega „liiklusseaduse § 263 lg 2 ja lg 3 p 2" ning preambulist jäetakse välja sõnad „teeseaduse § 409 lg 2 p 2";

2) määruse lisa 1 punkt 5.10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.10 Ehitusseadustiku §-de 134-140 alusel:";

3) määruse lisa 1 punkt 5.15 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5.15 Muinsuskaitseseaduse §-de 45-471 alusel:";

4) määruse lisa 1 punkt 6.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6.3 Liiklusseaduse §-de 2611-2615 alusel:".

§ 2.   Määrus jõustub 1. juulil 2015.

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json