ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 09.06.2015, 5

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 28.05.2015 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 222 lg 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavad kulud

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks elamuseaduse § 7 lg 1 p 2 , Vabariigi Valitsuse 26.01.1999.a. määruse nr 38 Eluruumidele esitatavate nõuete ja üüri arvestamise korra kinnitamine alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normid ning jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle vallavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 2.   Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alalised kulud järgmiselt:
  1) korteriüür – kuni 3,00 € 1 m² kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu - kuni 1,00 € 1 m2 kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kulu – kuni 0,60 eurot 1m2 kohta kuus
  4) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojaenergia või kütuse maksumus:
- kaugküttega, soojaveevarustusega eluruum kuni 2,00 € 1 m2 kohta kuus;
- kaugkütteta (gaasi- ja elektriküttega eluruum) kuni 2,00 € 1 m2 kohta kuus;
- kaugkütteta (küttepuudega eluruum) kuni 1,4 € 1 m2 kohta kuus kütte-perioodil .
  5) tarbitud veevarustuse ja reovee ärajuhtimiseteenuste maksumus - kuni 4 m3 üheliikmelise pere kohta , kuid mitte üle 6,24 € kuus, ning kuni 3 m3 iga järgneva pereliikme kohta, kuid mitte üle 4,68 € kuus;
  6) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 20,00 € üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 15 € iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  7) tarbitud majapidamisgaasi maksumus:
- statsionaarse maagaasipliidiga elamutes tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 8 € üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 5 € iga järgneva pereliikme kohta kuus;
- statsionaarse vedelgaasipliidiga elamutes vedelgaasiballooni maksumus 1-2 elaniku kohta kuni 2 ballooni (a´ 17 kg) aastas, 3 ja enam elaniku kohta kuni 4 ballooni aastas.
  8) olmejäätmete veoteenuste maksumus:
- kuni 3,5 € kuus elaniku kohta;
- ühepereelamud, talud kuni 9,00 € kuus;
  9) maamaksukulud kuni 0,13 € 1 m2 kohta (kolmekordse elamualuse pinna ulatuses) kuus;
  10) hoonekindlustuse kulud kuni 0,19 € 1 m2 kohta kuus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Luunja Vallavolikogu 27.märts 2014. a määrus nr 18 “Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel”.

  (2) Määrust rakendatakse 1. juunist 2015.a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json