HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Põlva Kooli arengukava aastateks 2017-2020

Põlva Kooli arengukava aastateks 2017-2020 - sisukord
Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 09.06.2017, 20

Põlva Kooli arengukava aastateks 2017-2020

Vastu võetud 07.06.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ja Põlva Vallavolikogu 13. augusti 2014. a määruse nr 36 "Arengukava koostamise ja menetlemise kord" § 9 lõike 4 alusel.

§ 1.  Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Põlva Kooli arengukava aastateks 2017 – 2020 vastavalt lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Georg Pelisaar
vallavanem

Eliko Saks
vallasekretär

Lisa Põlva Kooli arengukava aastateks 2017-2020