Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Vinni valla raamatukogudele mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord

Vinni valla raamatukogudele mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord - sisukord
Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.06.2020, 2

Vinni valla raamatukogudele mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord

Vastu võetud 02.06.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse Vinni valla raamatukogudele (edaspidi raamatukogu) mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi tingimused ning kord.

  (2) Mittevajalikuks võib tunnistada teaviku:
  1) mida on raamatukogus eksemplaridena rohkem, kui teenindamiseks vajalik;
  2) mille sisu ei ole enam aktuaalne ning teaviku laenutamiseks ja kasutamiseks puudub nõudlus;
  3) mis on heaks teenindamiseks liialt lagunenud või kasutuskõlbmatu.

  (3) Mittevajalikud teavikud kustutatakse rahvaraamatukogu seaduse ja selle alusel antud õigusaktidega sätestatud korras.

  (4) Mittevajalikud teavikud võib raamatukogu tasuta võõrandada või müüa vastavalt direktori kinnitatud kustutusaktile.

§ 2.   Ettevalmistav töö

  (1) Mittevajalikest teavikutest valib tasuta võõrandamiseks või müügiks pakutavad välja raamatukogu direktor.

  (2) Tasuta võõrandamiseks ja müügiks eraldatud teavikutes kriipsutatakse läbi seni kehtinud templi jäljendid ja inventarinumbrid ning vöötkood. Teavikutele märgitakse müügihind.

§ 3.   Teavikute tasuta võõrandamine ja müük

  (1) Tasuta võõrandamiseks eraldatud teavikuid pakutakse esmalt teistele Vinni Vallavalitsuse hallatavatele asutustele ja koostööpartneritele ning seejärel elanikele.

  (2) Müügiks eraldatud teavikute hinna määrab kustutusaktis olevat hinda arvestades raamatukogu direktor.

  (3) Teavikute müümisel täidetakse kviitung, millest üks jääb raamatukogule ja teine antakse ostjale.

  (4) Teavikute müügist saadud raha ja aruanne edastatakse finantsteenistusele vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korrale.

  (5) Mittevajalikke teavikuid võib tasuta võõrandada ja müüa selleks korraldatud üritustel.

  (6) Ruumi olemasolul on raamatukogus eraldi riiul vastavate teavikute pidevaks pakkumiseks külastajatele.

  (7) Võõrandamata teavikud utiliseeritakse.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vinni Vallavolikogu 26.04.2007 määrus nr 19 „Rahvaraamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Meelis Maine
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json