ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Liitumistasu kehtestamine

Liitumistasu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Kihnu Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 09.06.2020, 20

  Liitumistasu kehtestamine

  Vastu võetud 29.05.2020 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja Kihnu Vallavolikogu 29.01.2015 määruse nr 1 „Kihnu valla veevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ § 9 lõigete 1- 4 alusel

  § 1.   Määrus kehtib Kihnu vallale kuuluvate Lemsi küla vee- ja kanalisatsioonitrassiga ning Päästedepoo veetrassiga liitumisel.

  § 2.   Liitumisel Lemsi küla vee- ja kanalisatsioonitrassiga on liitumistasu suuruseks:

   
    1) veetrassiga liitumisel 357 eurot,
    2) kanalisatsioonitrassiga liitumisel 617 eurot.

  § 3.   Liitumisel Päästedepoo veetrassiga on liitumistasu suuruseks 373 eurot.

  § 4.   Liitumistasu maksmise kord nähakse ette liitumislepingus.

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Ingvar Saare
  Vallavanem

  Heldy Põlluste
  Vallasekretär

  /otsingu_soovitused.json