Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu 30. detsembri 2010 määruse nr 37 „Rannamõisa Lasteaia põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.06.2021, 10

Harku Vallavolikogu 30. detsembri 2010 määruse nr 37 „Rannamõisa Lasteaia põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 27.05.2021 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 2 ning Harku Vallavolikogu 28.01.2010 määruse nr 1 „Harku valla koolieelse lasteasutuse põhimääruse kinnitamise kord“ § 5 alusel.

§ 1.   Harku Vallavolikogu 30. detsembri 2010 määruse nr 37 „Rannamõisa Lasteaia põhimäärus“ muutmine

  Harku Vallavolikogu 30. detsembri 2010 määruses nr 37 „Rannamõisa Lasteaia põhimäärus“ (edaspidi määrus) tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Rannamõisa Lasteaia filiaal asub Rannamõisa moodulmajas aadressil Hülgeküti tee 4, Rannamõisa küla, Harku vald, Harjumaa 76906.“;
  2) määruse paragrahv 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:

„(1) Lasteasutuses on kümme rühma pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele. Lasteasutus tegutseb kahes lasteaia majas ühisel territooriumil:
1) Rannamõisa majas – 6 rühma;
2) Moodulmajas (Hülgeküti tee 4) – 4 rühma.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2021. aasta 1. septembrist.

Vytautas Martinonis
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json