HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kuusalu Keskkooli arengukava aastateks 2021-2026 kinnitamine

Kuusalu Keskkooli arengukava aastateks 2021-2026 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
  Avaldamismärge:RT IV, 09.06.2021, 20

  Kuusalu Keskkooli arengukava aastateks 2021-2026 kinnitamine

  Vastu võetud 03.06.2021 nr 5

  Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2010 määruse nr 29 „Kuusalu valla hallatavate haridusasutuste arengukavade koostamise ja kinnitamise kord“ § 3 lõike 1 ning Kuusalu Keskkooli direktori ettepaneku (30.04.2021) alusel.

  § 1.   Kinnitada Kuusalu Keskkooli arengukava aastateks 2021-2026 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Terje Kraanvelt
  vallavanem

  Tiia-Liis Jürgenson
  vallasekretär

  Lisa Kuusalu Keskkooli arengukava 2021-2026

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json