HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lähte Ühisgümnaasiumi arengukava kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tartu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 09.06.2021, 21

Lähte Ühisgümnaasiumi arengukava kinnitamine

Vastu võetud 03.06.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2 ja Tartu Vallavolikogu 31.028.11.2019 määruse nr 27 „Tartu valla arengudokumentide koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord“ § 20 alusel.

§ 1.   Lähte Ühisgümnaasiumi arengukava kinnitamine

  Kinnitada Lähte Ühisgümnaasiumi arengukava aastateks 2021–2025 vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jarno Laur
vallavanem

Tõnu Vesi
jurist vallasekretäri ülesannetes

Lisa Lähte Ühisgümnaasiumi arengukava aastateks 2021-2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json