Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla raamatukogu arengukava 2021-2024 kinnitamine

Viru-Nigula valla raamatukogu arengukava 2021-2024 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
  Avaldamismärge:RT IV, 09.06.2021, 22

  Viru-Nigula valla raamatukogu arengukava 2021-2024 kinnitamine

  Vastu võetud 03.06.2021 nr 5

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja Viru-Nigula Vallavalitsuse 08.02.2018 määruse nr 4 „Viru-Nigula valla arengukava, valdkondlike ja piirkondlike ning hallatavate asutuste arengukavade koostamise, muutmise ja kinnitamise kord“ § 7 alusel.

  § 1.   Kinnitada Viru-Nigula valla raamatukogu arengukava 2021-2024 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Einar Vallbaum
  vallavanem

  Krista Engelbrecht
  vallasekretär

  Lisa Viru-Nigula valla raamatukogu arengukava 2021-2024

  /otsingu_soovitused.json