Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Järva valla 2023. aasta esimene lisaeelarve

Järva valla 2023. aasta esimene lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Järva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 09.06.2023, 2

  Järva valla 2023. aasta esimene lisaeelarve

  Vastu võetud 26.05.2023 nr 11

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Järva valla 2023. aasta esimene lisaeelarve vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Rait Pihelgas
  Volikogu esimees

  Lisa Lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json