Teksti suurus:

Alajõe Vallavalitsuse 16.04.2014 määruse nr 3 „Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete jäätmeveo teenustasu suuruse määramine Alajõe vallas“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Alajõe Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2014
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2014, 7

Alajõe Vallavalitsuse 16.04.2014 määruse nr 3 „Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete jäätmeveo teenustasu suuruse määramine Alajõe vallas“ muutmine

Vastu võetud 02.07.2014 nr 5

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 366 ja Alajõe Vallavolikogu 30. detsembri 2013. a määruse nr 56 „Jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, vedamissageduse ja -aja, jäätmeveo piirkondade ja jäätmeveo suurus määramise kord“ § 5 lõike 2 alusel.

§ 1.   Muuta Alajõe Vallavalitsuse 16.04.2014 määruse nr 3 „Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete jäätmeveo teenustasu suuruse määramine Alajõe vallas“ § 2 lõiget 4 ja sätestades see alljärgnevalt: „(4) Alajõe vallas asuva kinnisasja omanikule, kelle kinnistul toimub äritegevus kehtib jäätmeveo teenustasu 5 € kuus.“

§ 2.   Käesolev määrus jõustub 1. augustil 2014.

Kristina Ikohhainen
Vallavanem

Indrek Arming
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json