HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kärdla Lasteaia põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Väljaandja:Kärdla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2014, 14

Kärdla Lasteaia põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Vastu võetud 26.01.2006 nr 7
RT IV, 05.07.2013, 29
jõustumine 01.02.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.06.2014RT IV, 09.07.2014, 112.07.2014

Lähtudes Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 ja Kärdla linna põhimääruse p 16.1.34, Kärdla Linnavolikogu


m ä ä r a b:


1. Kinnitada Kärdla Lasteaia põhimääruse uus redaktsioon (lisatud).


2. [Käesolevast tekstist välja jäetud].


3. Käesolev määrus jõustub 01. veebruaril 2006.

Lisa Kärdla Lasteaia põhimäärus
[RT IV, 09.07.2014, 1 - jõust. 12.07.2014]