SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Kiili valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste suuruste kinnitamine

Kiili valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste suuruste kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kiili Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2014, 16

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kiili valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste suuruste kinnitamine

Vastu võetud 10.12.2013 nr 6
RT IV, 17.12.2013, 26
jõustumine 01.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.07.2014RT IV, 09.07.2014, 512.07.2014

Määrus kehtestatakse Kiili Vallavolikogu 20.12.2012 määruse nr 17 „Kiili valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ § 3 ja Kiili Vallavolikogu 20.12.2012 määruse nr 16 „Kiili valla eelarvest makstava elluastumistoetuse väljasmaksmise tingimused ja kord“ § 4 lg 4 alusel.

§ 1.  Kiili valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste suurused 2014 aastaks

 (1) Kiili valla eelarvest makstav lapse sünnitoetus on 255,00 eurot.

 (2) Kiili valla eelarvest makstav matusetoetus on 190,00 eurot.

 (3) Kiili valla eelarvest makstav eakate inimeste sünnipäevatoetus on 30,00 eurot.

 (4) Kiili valla eelarvest makstav ravimitoetus on 64,00 eurot.

 (5) Kiili valla eelarvest makstav esmakordselt kooli mineva lapse toetus on 95,00 eurot.

 (6) Kiili valla eelarvest makstav jõulutoetus on:
 1) 3- ja enamalapselistele peredele 65,00 eurot. Kui 3- ja enamalapselises peres kasvab vähemalt üks laps, kellel on määratud puue, on makstava jõulutoetuse suurus 130,00 eurot;
[RT IV, 09.07.2014, 5 - jõust. 12.07.2014]
 2) puuetega lastega peredele 65,00 eurot;
 3) vanemliku hoolitsuseta laste eestkoste- ja hooldusperedele 65,00 eurot;
 4) õigusvastaselt represseeritud isikutele 30,00 eurot.
[RT IV, 09.07.2014, 5 - jõust. 12.07.2014]
 5) [kehtetu - RT IV, 09.07.2014, 5 - jõust. 12.07.2014]

 (7) Kiili valla eelarvest makstav elluastumistoetus on:
 1) põhikooli lõpetajale 0,00 eurot;
 2) põhikooli kiitusega lõpetajale 100,00 eurot;
[RT IV, 09.07.2014, 5 - jõust. 12.07.2014]
 3) gümnaasiumi lõpetajale 0,00 eurot;
 4) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetajale 200,00 eurot ja hõbemedaliga lõpetajale 100,00 eurot;
[RT IV, 09.07.2014, 5 - jõust. 12.07.2014]
 5) kutseõppeasutuse lõpetajale 0,00 eurot;
 6) rakenduskõrgkooli lõpetajale 0,00 eurot;
 7) avalik-õigusliku või eraülikooli lõpetajale 0,00 eurot.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2014. a.