HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse ja koolieelse lasteasutuse seaduses lasteasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse ja koolieelse lasteasutuse seaduses lasteasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Raikküla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2014, 22

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse ja koolieelse lasteasutuse seaduses lasteasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine

Vastu võetud 26.06.2014 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Delegeerimine

 (1) Delegeerida Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõigete 4, 5 ja 6, § 13, § 24 lõike 7, § 26 lõigete 2 ja 3, § 27 lõike 5, § 37 lõike 2, § 38 lõike 1, § 42 lõike 1, § 43 lõike 2, § 44 lõigete 2 ja 3, § 49 lõike 3, § 51 lõike 2, § 66 lõike 2, § 71 lõike 2 punktide 4 ja 6 ning lõike 6, § 73 lõike 1 ja § 74 lõike 2 alusel kooli pidaja pädevusse antud küsimuste otsustamine Raikküla Vallavalitsusele.

 (2) Delegeerida Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, § 91 lõike 3 ja lõike 4 ning § 242 lõike 3 alusel lasteasutuse pidaja pädevusse antud küsimuste otsustamine Raikküla Vallavalitsusele.

§ 2.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Raikküla Vallavolikogu 16.06.2011 määrus nr 25 “Kabala lasteaia-põhikooli töötajate koosseisu kinnitamise kord ”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Anne Kalf
Vallavolikogu esimees