Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vormsi valla 2014. aasta esimene lisaeelarve

Vormsi valla 2014. aasta esimene lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2014, 23

Vormsi valla 2014. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 30.06.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 26 alusel.

§ 1.  Lisaeelarve kinnitamine

  Määrusega kinnitatakse Vormsi valla 2014. aasta esimene lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Lisa Lisaeelarve