HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kahtla lasteaed-põhikoolis lasteaia õppetasu kehtestamine

Kahtla lasteaed-põhikoolis lasteaia õppetasu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Laimjala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2014, 25

  Kahtla lasteaed-põhikoolis lasteaia õppetasu kehtestamine

  Vastu võetud 30.06.2014 nr 10

  Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõige 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 37, Kahtla Lasteaed-Põhikooli põhimääruse § 15 lõige 3 punkt 3 ning Kahtla lasteaed-Põhikooli hoolekogu ettepaneku alusel.

  § 1.  

    Kehtestada Kahtla Lasteaed-Põhikooli lapsevanemate poolt kaetava lasteaia õppetasu suuruseks 6 eurot lapse kohta kuus alates 1. augustist 2014 .

  § 2.  

    Lapsevanem maksab õppetasu Laimjala Vallavalitsuse arveldusarvele esitatud arve alusel.

  § 3.  

    Määrust rakendatakse 1. augustist 2014.a.

  Aarne Lember
  volikogu esimees