Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu 28.06.2012 määruse nr 9 „Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2016, 2

Harku Vallavolikogu 28.06.2012 määruse nr 9 „Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 30.06.2016 nr 17
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Harku Vallavolikogu 28.06.2012 määrust nr 9 "Harku valla sporditegevuse ja huvihariduse toetamise kord" muudetakse järgmiselt:

  (1) Määruse § 2 lõige 2 punkt 4, sõnastatakse:
„4) kus harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt treeneri kutseala viienda taseme kutsetunnistusega treenerid.“

  (2) Määruse § 4 lõige 7 sõnastatakse:
„(7) Kinnitus peab olema esitatud 1. detsembriks valla veebilehel (www.harku.ee) oleva lingi kaudu.“

  (3) Määruse § 4 lõike 7 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuar 2017.

Arno Hirtentreu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json