Teksti suurus:

Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuari 2015 määruse nr 37 “Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord” muutmine

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2020, 2

Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuari 2015 määruse nr 37 “Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord” muutmine

Vastu võetud 30.06.2020 nr 78

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuaril 2015 määruse nr 37 muutmine

  Täiendada Jõhvi Vallavolikogu 28. jaanuaril 2015 määruse nr 37 “Jõhvi valla lasteasutuses Jõhvi Lasteaiad lapsevanema poolt kaetava osa määr ning selle tasumise kord” § 3 lõikega 11 järgmiselt:
(1 1) Osalustasu maksmise kohustust ei rakendata Vabariigi Valitsuse korraldusega väljakuulutatud eriolukorra ajal, tingimusel, et laps lasteaiateenust ei kasuta.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2020.

Niina Neglason
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json