Teksti suurus:

Põltsamaa Vallavolikogu 06.12.2017 määruse nr 5 "Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord" muutmine

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2021, 11

Põltsamaa Vallavolikogu 06.12.2017 määruse nr 5 "Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord" muutmine

Vastu võetud 01.07.2021 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ja § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Põltsamaa Vallavolikogu 6. detsembri 2017 määruse nr 5 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord“ § 2 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Täiendavate tasude, hüvitiste, toetuste ja soodustuste maksmise otsustab vallavolikogu igal konkreetsel juhul eraldi. Täiendavat tasu, hüvitist, toetust ja soodustust võib maksta nii volikogu liikmetele kui ka neile komisjoni liikmetele, kes ei ole volikogu liikmed.“.

§ 2.   Rakendussäte ja määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.05.2021.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Möldri
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json