Teksti suurus:

Saue Vallavolikogu 27.06.2018 määruse nr 37 „Saue valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord“ muutmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2021, 16

Saue Vallavolikogu 27.06.2018 määruse nr 37 „Saue valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord“ muutmine

Vastu võetud 28.06.2021 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ning § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Täiendada Saue Vallavolikogu 27.06.2018 määruse nr 37 „Saue valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord“ § 6 lõiget 5 punktiga 7 järgmises sõnastuses:
„7) isik on rajanud elamu ebamõistlikult kaugele avalikult kasutatavast teest ja sellele on viide elamu ehitusõigust võimaldavates dokumentides.”

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json