Teksti suurus:

Hiiumaa Vallavalitsuse 02.10.2019 määruse nr 7 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine" muutmine

Väljaandja:Hiiumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2021, 23

Hiiumaa Vallavalitsuse 02.10.2019 määruse nr 7 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine" muutmine

Vastu võetud 30.06.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Hiiumaa Vallavalitsuse 02.10.2019 määruses nr 7 "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine" tehakse järgmine muudatus:
  1) paragrahvi 3 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:
„(4) Kui soovitud koolis ei ole vabu õppekohti, edastab kool taotluse vallavalitsusele, kes otsustab õpilasele elukohajärgse kooli määramise ja vajadusel täiendava õppekoha loomise. Määratud elukohajärgse kooliga mittenõustumisel on isikul või tema seaduslikul esindajal õigus loobuda määratud koolist ja valida vaba õppekohaga kool.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Hergo Tasuja
vallavanema asendaja

Helika Villmäe
vallasekretäri asendaja

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json